Provozovatel

Provozovatelem portálu www.levnadatabaze.cz je BROKME MEDIA LIMITED, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom, OL9 6HZ Registrační číslo: 13364653

Provozovatel je přihlášen k finančnímu úřadu ve Spojeném Království, daň z příjmu odvede ve Spojeném Království


Vymezení pojmů

1. Databáze - soubor informací veřejně dostupných na internetu v offline podobě (Excel)

2. Vzor zdarma - soubor informací (40 řádků) veřejně dostupných na internetu v offline podobě (Excel)

3. Platba - transakce / úhrada za poskytnuté plnění

4. Web - web www.levnadatabaze.cz

5. Faktura - Doklad o provedené úhradě

6. Zákazník - subjekt který zakoupil databázi


Předmět poskytované služby

1. Obsahem nákupu na webu www.levnadatabaze.cz je soubor informací o firmách v ČR, databáze slouží k analytickým účelům kupujícího.

Nákup databáze

1. Nákup databáze lze provést pouze na webu www.levnadatabaze.cz

2. Objednání databáze probíhá on-line formou

3. Platba za databázi probíhá předem na definovaný bankovní účet

4. Odkaz na stažení databáze je odeslán zákazníkovi na uvedený e-mail po přijetí platby

5. Databázi zákazník stáhne z webu po prokliknutí na odkaz uvedený v potvrzujícím e-mailu

6. Doklad o provedené úhradě bude automaticky vystaven po přijetí platby a bude odeslán spolu s databází


Zřeknutí se odpovědnosti

1. Provozovatel nenese odpovědnost za jednání a kroky zákazníka ve vztahu k databázi, především nedovolené kontaktování firem v databázi

2. Provozovatel neodpovídá za výsledný efekt nákupu databáze

3. Provozovatel neručí za aktuálnost údajů v databázi

4. Provozovatel neposkytuje služby v České Republice, případné spory je možné řešit skrze GOV United Kingdom


Reklamace

1. Reklamaci lze uplatnit do 6 měsíců od provedení platby

2. Reklamaci je nutné ohlásit na emailu info@levnadatabaze.cz

3. Bod 1. Reklamace - lze uplatnit pouze v případě, že zákazník databázi z webu www.levnadatabaze.cz nestáhnul

4. Bod 1. Reklamace - nelze uplatnit v případě, že již databázi zákazník stáhnul

5. Reklamace bude bezodkladně vyřízena v případě technické chyby a nemožnosti stažení databáze z webu www.levnadatabaze.cz bude databáze odeslána záazníkovi ručně na uvedený e-mail

6. Ostatní nároky zákazníka zůstavají zachovány


Sankce

1. Zákazník se vystavuje sankci ve výši 5 000 euro v případě, že databázi prodá nebo poskytne ať už za úplatu nebo zdarma 3. straně

2. Zákazník se vystavuje saknci ve výši 10 000 euro v případě, že zveřejní databázi volně v síťi internet


Náklady vymáhání a právní zastoupení

1. Provozovatel má nárok na úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky vůči zákazníkovi nebo nákladů právního zastoupení, v případě, že zákazník způsobí újmu Provozovateli


Souhlasy zákazníka

1. Zákazník souhlasí s pořízením IP adresy nákupu a stažení databáze za účelem prokázání stažení databáze zákazníkem

2. Zákazník souhlasí s těmito obchodními podmínkami vytvořením objednávky databáze na webu www.levnadatabaze.czTyto obchodní podmínky vstoupili v platnost dne 1.11.2020